Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou

Máte problémy s bydlením, nájmem, Vaše příjmy Vám nestačí pokrýt náklady z různých důvodů? Úřad práce je státní instituce, jejíž hlavní činností je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a volných míst. Pokud uchazeč splní zákonné podmínky, úřad začne vyplácet podporu v nezaměstnanosti. Hledá a zprostředkovává vhodné zaměstnání. Dále úřad práce zajišťuje vyplácení různých dávek a příspěvků.

 

Konkrétně se jedná o:

Nepojistné sociální dávky: hmotná nouze (výplata dávek pro osoby v hmotné nouzi dle příslušného zákona), příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Státní sociální podpora: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, pěstounské dávky.

Dávky osobám zdravotně postiženým: příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a další benefity.

Příspěvek na péči: poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov, nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

 

 

Naše kontaktní údaje:

Přemyslova 352/20, 278 01 Kralupy nad Vltavou

 

Tel.: +420 950 135 420

E-mail: ivana.bejrova@me.mpsv.cz

Web: www.portal.mpsv.cz

 

Pracovní doba:

Po, St 8:00 – 12:00  13:00 – 17:00

Út, Čt 8:00 – 11:00

Pá není úřední den (jen pro nové žádosti)