Tyfloservis, o.p.s.

Je někdo z Vašich blízkých nevidomý nebo slabozraký a hledáte pro něj pomoc? Tyfloservis, o.p.s. nabízí prostřednictvím sítě krajských středisek Tyfloservis ambulantní a terénní sociální rehabilitaci nevidomých a slabozrakých lidí starších 15 let po celém území České republiky, tzn. i v Kralupech nad Vltavou a okolí. Terénní služby jsou pro ty z Vás, kteří jste imobilní a nemůžete se k nám dostavit ani s doprovodem. V takovém případě je možné objednat si návštěvu s pomůckami v místě bydliště. Ambulantní služba je určena pro osobní návštěvy v našem středisku v Praze.

 

Nabízíme Vám pomoc v těchto oblastech:

  • výběr vhodných kompenzačních pomůcek, informace o možnostech jejich získání, proškolení v obsluze pomůcek,
  • nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, péče o oděvy, osobní hygiena, péče o děti, drobné údržbářské práce aj.),
  • výuka čtení a psaní Braillova bodového písma,
  • výcvik v prostorové orientaci a chůzi s bílou holí, nácvik chůze s průvodcem, výběr vhodných tras,
  • nácvik vlastnoručního podpisu,
  • nácvik psaní na klávesnici PC,
  • poradenství týkající se úprav prostředí a odstraňování architektonických bariér z hlediska potřeb nevidomých a slabozrakých lidí,
  • informační servis a zprostředkování dalších služeb.

 

 

Naše kontaktní údaje:

Krakovská 21, 110 00 Praha 1

 

Organizační a metodické centrum:

Tel.: +420 221 462 364

E-mail: centrum@tyfloservis.cz

 

Krajské ambulantní středisko pro Prahu a Středočeský kraj:

Kontaktní osoba: Olga Buriánková

Tel.: +420 221 462 362

E-mail: praha@tyfloservis.cz

Web: www.tyfloservis.cz

 

Ambulantně návštěvní hodiny:

Čt 8:00 – 18:00

Před návštěvou je nezbytně nutné se dopředu telefonicky objednat!

 

Terénní služba (poskytována v rámci Krajského ambulantního střediska pro Prahu a Středočeský kraj):

V případě, že jste imobilní a nemůžete se k nám dostavit ani s doprovodem, je možné objednat si návštěvu s pomůckami v místě bydliště.