Středisko pomoci ohroženým dětem – ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem – ROSA (dále Středisko ROSA) si klade za cíl snižovat vlivy, které negativně působí na vývoj dítěte i celé rodiny. Naším posláním je systematická a dlouhodobá podpora rodin s dětmi, ve kterých nastaly obtíže z důvodu různého znevýhodnění – zdravotního, etnického, sociálního – či z důvodu narušení vztahů. S rodinou pracujeme jako s uceleným systémem, vycházíme z poznatku, že obtíže jednoho člena rodiny vždy ovlivňují všechny její členy.

 

Naše organizace je zaregistrována jako poskytovatel těchto sociálních služeb:

  • raná péče,
  • odborné sociální poradenství,
  • sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi .

 

Středisko ROSA má pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí podle zákona č. 359/199 Sb. Pověření k sociálně právní ochraně dětí se týká i možnosti uzavírání „Dohod o výkonu pěstounské péče“.

Dále poskytujeme tyto služby: psychologickou diagnostiku a poradenství, speciálně pedagogickou diagnostiku a poradenství, skupinové a individuální terapie, vzdělávací semináře, půjčovnu hraček/pomůcek a knih o výchově s poskytnutím odborného poradenství při výběru hračky či pomůcky, domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte, kluby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a kroužky pro rodiče s dětmi.

 

 

Naše kontaktní údaje:

Římská 2846, 272 04 Kladno – Rozdilov

 

Tel.: +420 312 267 917; +420 777 629 634

E-mail: info@spod.cz

Web: www.spod.cz

 

Pracovní doba:

Po – Pá 8:00 – 16:00