Semiramis o.s.

Centrum terénních programů Semiramis o.s.

Znáte ve svém okolí někoho blízkého, který je ohrožen drogovou závislostí, a rádi byste mu pomohli? Naši pracovníci jsou tu pro Vás a pro všechny osoby ohrožené závislostí na návykových látkách.

Naše organizace poskytuje služby uživatelům drog a jejich rodinám v jejich přirozeném prostředí. Naším cílem je zmírňovat rizika spojená s užíváním drog a chránit veřejné zdraví. V naší službě jsou především klienti ohrožení závislostí nebo závislí na návykových látkách. Naši terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog ve městě a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu, zároveň motivují klienty ke změně životního stylu. Monitorují drogovou scénu v regionu, sbírají a likvidují použité injekční stříkačky. Dále nabízíme testování na žloutenku typu C a informační servis zaměřený na infekční choroby. Naším působením také zajišťujeme prevenci šíření infekčních chorob.

 

Centrum primární prevence Semiramis o.s.

Centrum poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování, a to prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním. Také zajišťuje vzdělávání školních metodiků prevence.

 

 

Naše kontaktní údaje:

 

Centrum terénních programů

Terénní mobil: +420 724 087 925

E-mail: streetwork@os-semiramis.cz

 

Pracovní doba terénního programu:

Po, Čt 12:00 – 16:00

 

Centrum primární prevence

Tel.: +420 326 396 754

Mobil: +420 723 179 409

E-mail: prevence@os-semiramis.cz