Raná péče EDA, o.p.s.

Pokud jste rodina s dítětem/dětmi se zrakovým či jiným postižením nebo ohroženým vývojem v raném věku, můžete využít naše služby rané péče. Jedná se o odbornou pomoc, podporu a radu v raném věku dítěte (nejdéle do 7 let věku).

 

Snažíme se umožnit rodičům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání. Poskytujeme terénní i ambulantní konzultace, tzn. konzultace u Vás doma nebo u nás v organizaci. Dále Vás můžeme doprovodit na konzultace na úřadech a k odborným lékařům.

 

V neposlední řadě půjčujeme hračky, pomůcky a literaturu. Pomáháme při výběru předškolního zařízení. Umožňujeme setkávání rodičů. Vydáváme elektronický zpravodaj a časopis Raná péče. Organizujeme semináře pro rodiče a odborníky.

 

 

Naše kontaktní údaje:

Trojická 2/387, 128 00 Praha 2

 

Tel./fax: +420 224 826 860

Mobil: +420 724 400 820

E-mail: praha@ranapece.eu

Web: www.ranapece.eu/praha

 

Pracovní doba (ambulantní):

Po – Pá 8:00 – 16:00

Pracovní doba (terénní):

Po – Pá 7:00 – 19:00