Poradenské centrum pro rodinu a děti „Úsměv“

Možná řešíte výchovné či jiné problémy související s péčí o děti nebo jste pěstouny a řešíte starosti s péčí o děti v náhradní rodině.

Naše organizace hájí zájmy a práva ohrožených dětí, jejich rodičů a osob pečujících. Pomáháme rodičům a pěstounům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti, vykonáváme činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy. Poskytujeme poradenství a služby v oblasti sociálně-právní ochrany pro náhradní rodinnou péči po celém území Středočeského a Ústeckého kraje.

Dále pořádáme přednášky zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě v náhradní rodině. Realizujeme odlehčovací pobyty pro děti od 2 let z pěstounských rodin. Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče a poskytujeme osobě pečující, s níž jsme tuto dohodu uzavřeli, výchovnou a poradenskou péči při převzetí a výkonu pěstounské péče a sledujeme výkon pěstounské péče. V neposlední řadě realizujeme vzdělávání osob pečujících formou jednodenních či pobytových seminářů.

Další naší činností je poskytování psychologické a psychoterapeutické péče a rodinné mediace. Mimoto i pořádání případových konferencí, jejichž výstupem je stanovení individuálního plánu péče o ohrožené dítě.

 

 

 

Naše kontaktní údaje:

Sídlo: Na Kavčí skále 1695/15, 251 01 Říčany

 

Pobočky:

Masarykovo nám. 66, 251 01 Říčany

Tel.: +420 727 935 241, +420 727 935 242

Mírové nám. 37, 5. patro, 400 40 Ústí nad Labem

Tel.: +420 727 935 243, +420 775 332 653

E-mail: info@usmev-ricany.cz

Web: www.usmev-ricany.cz