Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Mělník

(s detašovaným pracovištěm na ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou)

 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti (oblasti Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice) zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi; zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.

 

 

 

Naše kontaktní údaje:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

 

Tel.: +420 315 623 045

E-mail: ppp.melnik@tiscali.cz

Web: www.pppstredoceska.cz

 

Pracovní doba na centrálním pracovišti Mělník:

Po, St 7:00 – 12:00   13:00 – 16:00

Út, Čt, Pá 7:00 – 12:00    13:00 – 15:00