Kralupy nad Vltavou

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Mateřská škola Generála Klapálka

Tel.: +420 315 723 709

E-mail: msklapalka@tiscali.cz

Web: www.msklapalka.cz

 

Mateřská škola Mikovická

Tel.: +420 315 723 692

E-mail: mikovickams@seznam.cz

Web: www.msklapalka.cz

 

Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše (3 budovy – nábř. J. Holuba, U Jeslí)

Tel.: +420 315 723 402

E-mail: mslobecek@seznam.cz

Web: www.msbenese.cz

 

Základní a mateřská škola Třebízského

Tel.: +420 315 727 811

E-mail: skola@trebizskeho.cz

Web: www.trebizskeho.cz

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

Základní škola praktická

Tel.: +420 315 727 293

E-mail: zskralupy@iol.cz

Web: www.zskralupy.skolniweb.cz

 

Základní škola Václava Havla

Tel.: +420 315 726 192

E-mail: zs@zsrevolucni.cz

Web: www.zsrevolucni.cz

 

Základní škola Komenského nám.

Tel.: +420 315 726 664

E-mail: info@zskomenda.cz

Web: www.zskomenda.cz

 

Základní škola Generála Klapálka

Tel.: +420 315 727 447

E-mail: škola.klapalek@tiscali.cz

Web: www.zsgenklapalka.cz

 

Základní škola 28. října

Tel.: +420 315 726 359

E-mail: zskpy28rijna@centrum.cz

Web: www.zsmikovice.cz

 

STŘEDNÍ ŠKOLY

 

Dvořákova gymnázium a střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou

Tel.: +420 315 727 311

E-mail: info@dgkralupy.cz

Web: www.dgkralupy.cz

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou

Tel.: +420 315 723 415

E-mail: cerny@edukra.cz

Web: www.sosasoukralupy.cz

 

OSTATNÍ ŠKOLSKÁ ORGANIZACE

 

Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou

Tel.: +420 315 722 430

E-mail: ddmkralupy@seznam.cz

Web: www.ddmkralupy.cz

 

Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou

Tel.: +420 315 727 843

E-mail: reditel@zuskralupy.cz

Web: www.zuskralupy.cz

 

Dětský domov, Kralupy nad Vltavou

Tel.: +420 315 727 395

E-mail: akcedd@seznam.cz

Web: www.ddkralupy.cz