Farní charita Roudnice nad Labem

Farní charita Roudnice nad Labem je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb na Roudnicku. Občané Kralup nad Vltavou a spádových oblastí mohou využít službu azylového domu pro ženy a matky s dětmi. V naší organizaci pracují kvalifikovaní pracovníci, kteří svou práci berou jako poslání – pomáhat lidem.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa

Můžeme Vám poskytnout krátkodobé ubytování (maximálně na dobu 1 roku) a podpořit matky k samostatnému životu a zajištění potřeb dítěte. Nabízíme pomoc se zajištěním příjmu (sociální dávky, práce), s výchovou dítěte, s vedením domácnosti, se zajištěním následného bydlení.

Kapacita azylového domu je 8 žen/matek a 15 dětí –  1 pokoj pro matku + 3 děti, 6 pokojů pro matku + 2 děti, 1 pokoj pro samotnou ženu.

Veškeré informace a podmínky pro využití služby jsou pro zájemkyně k dispozici na webu Farní charity Roudnice – www.charitaroudnice.cz. Případně je možné je sdělit telefonicky nebo osobně při návštěvě azylového domu nebo je zaslat emailem.

 

 

Naše kontaktní údaje:

Riegrova 652, 413 01 Roudnice nad Labem

 

Tel.: +420 416 838 313,

Mobil: +420 731 625 969

E-mail: ad.sp@charitaroudnice.cz

Web: www.charitaroudnice.cz

 

Pracovní doba:

Po – Pá 7:00 – 15:00 (sociální pracovnice), služba AD je zajištěna 24 hodin denně, celoročně, pracovnicemi v sociálních službách