Farní charita Neratovice

Pomáháme seniorům a osobám s postižením žít běžným způsobem života.  Naše organizace nabízí pro oblast Kralupy nad Vltavou terénní a ambulantní služby. Mezi terénní sociální služby (poskytované v domácnostech) patří:

  • Osobní asistence, která se zaměřuje výhradně na péči o klienta a pomoc při osobní hygieně, převlečení, přesunu, podání stravy a její přípravě, pomoc s nákupem, úklidem domácnosti, doprovod, kontakt se společenským prostředím. Také pomáháme při zajišťování práv a oprávněných zájmů klienta. Pečovatelka zůstává u klienta i v době, kdy nepotřebuje s ničím pomoc, je mu na blízku po celou dobu, kterou si klient dohodne. Službu je možné poskytovat dle dohody až 24 hodin denně.
  • Odlehčovací služba, která představuje pomoc klientovi a jeho rodině v době, kdy si pečující osoba nebo osoby potřebují zajistit vlastní záležitosti nebo si odpočinout. V této době se o své blízké nemohou postarat. Pečovatelka zastoupí pečující osobu například v době vyšetření u lékaře, návštěvy, dovolené, pobytu v lázních aj.
  • Sociálně aktivizační služba, která nabízí klientům různé aktivity a akce pořádané a zajišťované naší organizací. Jsou to např. různá setkání, besedy, výlety, společenská setkání aj.

 

V rámci ambulantní služby nabízíme:

  • Denní stacionáře v Obříství a v Odolené Vodě, které využívají i lidé z Kralup nad Vltavou a okolí. Sem klienti přijíždějí a tráví zde čas se svými vrstevníky, v klidu a bezpečí v péči našich pracovníků. Mají zde celodenní program, zajištěnou stravu i různé aktivity, které klienty pozvednou a podpoří na těle i na duchu.

 

 

 

Naše kontaktní údaje:

U Závor 1458, 277 11 Neratovice

 

Tel.: +420 315 685 190

E-mail: socialni@charita-neratovice

Web: www.neratovice.charita.cz

 

Pracovní doba:

Po – Pá 7:00 – 15:30, dále na telefonu nebo dle dohody