Diakonie ČCE Praha 5 – Stodůlky

Naše organizace podporuje rodiny dětí a dospělých s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením tak, aby mohly žít v co nejvyšší míře běžným způsobem života. Dospělým lidem s postižením pomáháme vytvářet podmínky, které přispívají k jejich maximálnímu zapojení do přirozeného prostředí, v němž žijí a pracují. Mezi naše služby patří týdenní stacionář, denní stacionář a odlehčovací služba.

 

Týdenní stacionář je pobytová sociální služba. Klienti tráví ve stacionáři celý týden (pondělí – pátek). Kapacita týdenního stacionáře je 8 lůžek. Snažíme se o komunitní způsob bydlení, což v praxi znamená, že dbáme na individuální přístup, respektování soukromí a spoluprožívání činností s ostatními. Kromě služeb týdenního stacionáře zde mají klienti zajištěno ubytování a stravu pětkrát denně, někteří klienti pravidelně docházejí do speciální školy v přízemí budovy.

 

Denní stacionář je služba, kterou klienti využívají v průběhu dne, tzn., že přicházejí ráno a tráví den různými aktivitami (např. výtvarnou činností, vařením, procvičováním jemné a hrubé motoriky, vycházkami, relaxací apod.). Zajišťujeme péči o osobní hygienu a pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu. Ve stacionáři je poskytována strava zahrnující přesnídávku, oběd a svačinu. Dále je součástí služby individuální fyzioterapie, canisterapie, hippoterapie, muzikoterapie nebo perličková lázeň. Klienti zde mají k dispozici kvalitní kompenzační pomůcky, audio a videotechniku, PC a materiál pro různé aktivity. Služba je nabízena pro klienty ve věku 19 – 45 let.

 

Odlehčovací služba je provozována v prostorách bytu ve Vlachově ulici v Praze 5 – Stodůlkách a v prostorách stacionáře. Nabízí rodinám, které pečují v domácím prostředí o člena rodiny se sníženou soběstačností, dočasné (zpravidla několikadenní až týdenní) převzetí péče. Tato doba slouží pečujícím k nabrání sil potřebným k další službě členu rodiny se zdravotním postižením. Služba může být poskytována opakovaně. Nabízíme ji klientům ve věku 7 – 26 let.

 

 

Naše kontaktní údaje:

Vlachova 1502, 150 00 Praha 5 – Stodůlky

 

Tel.: +420 734 832 425

E-mail: stacionar@diakoniep13.cz

Web: www.diakoniep13.cz