Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

(při Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel)

 

Poskytujeme tlumočnické služby, které jsou určené pro lidi s různým druhem sluchového postižení, současně jsou určené i Vám slyšícím, kteří se při své práci potřebujete s lidmi se sluchovým postižením domluvit.

Zajišťujeme tlumočnické služby po celé České republice, díky databázi tlumočníků, kterou spravujeme.

Každý člověk se sluchovým postižením potřebuje jiný způsob překladu. Někdo rozumí českému znakovému jazyku, někdo znakované češtině, jiný pouze artikulaci, tzn., že raději odezírá. Naši tlumočníci se dokáží přizpůsobit různým způsobům překladu, tzn., že si u nás lze objednat tlumočení do/z českého znakového jazyka, do/z znakované češtiny nebo artikulační tlumočení (vizualizaci mluvené češtiny). Dále poskytujeme tlumočení pro hluchoslepé osoby a jsme schopni zprostředkovat simultánní přepis pro nedoslýchavé a ohluchlé kolegy.

Naše služba není věkově omezena. Přizpůsobujeme se vždy individuálním a specifickým potřebám klienta. Tlumočení je klientům poskytováno bezplatně v běžných životních situacích na základě včasné objednávky.

Výhodou našeho centra je, že stačí, když si budete pamatovat kontakt jen na jedno pracoviště, prostřednictvím něhož Vám poskytneme tlumočnickou službu kdekoli v ČR. Operační středisko – Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící – je schopno tyto služby zajistit i lidem na odlehlých místech naší republiky.

Vzhledem k tomu, že nás kontaktují jak slyšící, tak lidé se sluchovým postižením, je možné využít různé formy kontaktování, konkrétně prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu, Skype, registrace na webových stránkách www.cztn.cz nebo osobně.

 

 

Naše kontaktní údaje:

Hábova 1571, 155 00 Praha 5

 

Pouze SMS: +420 776 701 502

Pouze tel.: +420 776 635 155

Oovoo: cztn-tlumoceni

Skype: CZTN-tlumoceni

E-mail: tlumoceni.cztn@seznam.cz

Web: www.cztn.cz

 

Pracovní doba operátorek:

Po – Pá 8:00 – 15:30