Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Naše organizace poskytuje sociální, poradenské, vzdělávací a informační služby rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením i dospělým osobám se sluchovým postižením. Pomáháme dětem a jejich rodinám překonávat následky sluchového postižení a usilujeme o plnohodnotnou integraci sluchově postižených do společnosti.

 

Poskytované služby:

  • Raná péče – Raná péče Čechy
  • Sociálně aktivizační služby – Aktivační centrum Praha
  • Odborné sociální poradenství (Praha)
  • Další specializované poradny – logopedická, psychologická, pedagogicko-psychologická
  • Týdenní pobytové akce pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
  • Kulturně osvětové akce, vzdělávací programy, konference
  • Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, s.r.o.
  • Informační centrum

 

 

Naše kontaktní údaje:

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

 

Tel.: +420 235 517 313

E-mail: detskysluch@detskysluch.cz

Web: www.detskysluch.cz