Centrum D8, o.p.s.

Naše organizace pomáhá ohroženým rodinám, dětem a mládeži. Centrum D8, o.p.s. působí mimo jiné i v Kralupech nad Vltavou a podporuje vzdělávání a osobní rozvoj všech generací. V Kralupech nad Vltavou zajišťujeme chod alternativní mateřské školy, kterou mohou navštěvovat děti již od 1, 5 roku a děti handicapované. Nabízíme a organizujeme volnočasové a vzdělávací akce a aktivity pro všechny generace. Dále zajišťujeme odborné konzultace a terapie pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v nelehké životní situaci (problémový rozvod/rozchod rodičů, výchovné problémy dětí, závislosti v rodině, mediace, asistovaný styk apod.). Od roku 2015 nabízíme v Kralupech nad Vltavou vzdělávání pro pěstouny a odlehčovací služby pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

 

 

Naše kontaktní údaje:

AZ Centrum (provozovna Centra D8, o.p.s.)

Třebízského 524, 278 01 Kralupy nad Vltavou

 

Tel.: +420 775 725 215, +420 776 004 289

E-mail: centrumkralupy@email.cz

Web: www.centrumd8.cz

 

Pracovní doba: Po – Pá 7:00 – 18:00 (dle aktuálního programu a nabídky)