Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s.

Pokud pečujete o své blízké, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, nebo ostatními typy demence, můžete se obrátit na nás. Poskytujeme službu v Domově se zvláštním režimem, v Denním stacionáři a nedílnou součástí je základní poradenství při péči o osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demence.

V Domově se zvláštním režimem poskytujeme komplexní, kvalitní, individuálně zaměřenou, celoroční pobytovou službu osobám, které nejsou schopné žít doma ani za pomoci rodiny nebo jiného typu sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb. Do Denního stacionáře docházejí ti klienti, kteří již nemohou nebo nechtějí zůstávat sami doma, ale přesto žijí ve svém domácím přirozeném prostředí.

V obou našich službách poskytujeme péči nepřetržitě, 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Péče je kombinovaná, tzn., že poskytujeme jak péči sociální, tak i ošetřovatelskou. Součástí našich služeb jsou i rehabilitace, ergoterapie, reminiscenční terapie, canisterapie, bazální stimulace, muzikoterapie, dotyková péče atd. Péče je poskytována v takovém rozsahu, aby bylo dosaženo největší možné kvality života klienta a aby se mu i ve stáří a nemoci dostalo dostatečné péče, důstojnosti a lidské vřelosti.

 

Provozujeme také bezplatné základní poradenství – osobně, telefonicky, v tisku a na internetu.

 

 

Naše kontaktní údaje:

Zlosyň 160, 277 44 Vojkovice

 

Tel.: +420 774 774 020

E-mail: reditel.zlosyn@alzheimercentrum.cz

Web: www.alzheimercentrum.cz

 

Pracovní doba: Po – Pá  7:00 – 15:30